Polityka pyrwatnościZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Zaczarowane Strony pod adresem https://zaczarowane-strony.blogspot.com/

Właścicielem bloga Zaczarowane Storny jest Milena Wierzba posługująca się pseudonimem milla, zamieszkała w Kozubowie (Polska). Kontakt z autorką jest możliwy poprzez formularz kontaktowy dostępny na fanpage'u bloga w serwisie Facebook lub pod adresem mailowym bloga – millawia@gmail.com. Właściciel bloga jest administratorem danych.§1 
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:


1. Administrator - właściciel bloga, Milena Wierzba, zamieszkała w Kozubowie. Kontakt mailowy: millawia@gmail.com

2. Blog - blog dostępny pod adresem https://zaczarowane-strony.blogspot.com/ na platformie Blogger (www.blogger.com), 

3. Użytkownik - każda osoba fizyczna lub prawna, korzystająca z Bloga.


4. Pliki cookies (ciasteczka) - dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie], ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
§2
DANE OSOBOWE


I. Przetwarzanie danych.

1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.


3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.


II. Podanie danych przez Użytkownika.

1. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest w pełni dobrowolne.

2. Nie wyrażenie zgody na podanie danych przez Użytkownika może skutkować brakiem dostępu do niektórych funkcji bloga.

III. Gromadzenie danych przez Administratora.

1. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.

2. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.

3. Wyjątkiem są konkursy, w których uczestnik biorący udział w konkursie musi wyrazić zgodę na przekazanie sponsorowi danych potrzebnych do wysyłki nagrody. Przeze mnie nie będą one magazynowane dłużej niż wymaga tego przekazanie ich sponsorowi do wysyłki.


IV. Podstawa przetwarzania danych.

1. Dane w celach opisanych w §2 pkt 2 przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Uprawnienia Użytkowników.

3. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:

a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;

b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


c. prawo do przenoszenia danych;

d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;

e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.§3
SYSTEM KOMENTARZY

1. Blog korzysta z wbudowanego systemu komentarzy na platformie Blogger. 

2. Użytkownik zostawiając komentarz na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez system komentarzy zgodnie z jego polityką prywatności.

3. Komentarze Użytkownika wyświetlane są na blogu, i przechowywane są jedynie na platformie Blogger bądź w systemie komentarzy z Google+.

4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza na platformie Blogger.


§4
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu:
a. zapewnienia prawidłowego działania Bloga;
b. dostosowania zawartości strony do preferencji Użytkownika;
c. w celach statystycznych;
d. w celach marketingowych.

2. Każdy Użytkownik ma możliwość konfiguracji swojej przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika [np. komputerze, smartfonie, tablecie].

2a. Dokonanie przez Użytkownika powyżej opisanej czynności może prowadzić do tego, że korzystanie z Bloga będzie utrudnione.§5
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu:
a. widget InstaWidget pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć i polubienie strony ona platformie Instagram;
b. widget Facebook pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych postów, polubienie strony oraz pozostawienie komentarza i udostępnienie posta.


§ 6
POZOSTAŁE

1. Na blogu Zaczarowane Strony wykorzystywane są widgety:
- widget Facebook, pozwalający na odwiedzenie i  polubienie strony,
- InstaWidget pozwalający na przeglądanie ostatnio dodanych zdjęć i polubienie strony ona platformie Instagram.
  
2. Na blogu mogą pojawiać się posty oraz zdjęcia, w których pojawiać się będą linki do sklepów internetowych, stron wydawnictw, stron autorskich. Linki te prowadzą do stron należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Administrator nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron. 

Jako administrator strony, powierzam dane:

Platformie blogger, na której znajduje się ten blog

Brak komentarzy: